Phone icon    +359 876605504

 
 
 
bgenfrdeitrues

  busines  ЗА БИЗНЕСА   75278  ПРОМОЦИИ

 

                                                                                           ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

Какви документи трябва да представя при наемането на автомобил?  Валидни лична карта или паспорт и свидетелство за управление на автомобил.

Какви са изискванията към водача на автомобила под наем?  Водачът трябва да е на възраст минимум 22 години и да притежава валидно свидетелсвто за управление на автомобил поне от две години. 

Може ли друг да управлява наетият автомобил?  Автомобилът се управлява САМО от вписаните в пълномощното за управление лица.

Позволено ли е да тегля друг автомобил или ремарке?  Не – това се забранява изрично от Договора за наем.

Разрешено ли е да шофирам по off-road и по черни пътища?  Не, наетият автомобил се управлява само по републиканската пътна мрежа на България.

Какво ще стане ако забавя връщането на автомобила?  До 2 часа не се дължи обезщетение. При забавяне от повече от два часа се дължи обезщетение съгласно т.25 от Договора за наем. При забавяне по-голямо от 24 часа без предупреждение, се уведомяват компетентните органи.

Може ли да взема или върна автомобил под наем на желано от мен място?  В рамките на град София - да, след предварителна договорка на обявените контакти. За другите градове – само след предварително договаряне.

Може ли да върна автомобила с непълен резервоар гориво?  Може, но ще дължите допълнителна такса.

Може ли да задържа автомобила за по-дълъго време от уговореното?  Може, но това трябва да бъде договорено по телефона не по-късно от 7 дни от първоначалната дата на връщане на автомобила. Промяната трябва да бъде потвърдена по-късно по e-mail.