Phone icon    +359 876605504

 
 
 
bgenfrdeitrues

  busines  ЗА БИЗНЕСА   75278  ПРОМОЦИИ

 

Общи условия:  

Автомобилите на Аела АСМ ЕООД се предават на Клиента чисти и в отлично техническо състояние, с пълен резервоар гориво. Техническата поддръжка се осъществява в официалните сервизи на съответната марка автомобил в България. Оборудвани са според изискванията на Българското законодателство – аптечка за първа помощ, пожарогасител, сигнален триъгълник, резервна гума, крик. Всички автомобили имат климатик, радио CD, автоаларма. Застраховките гражданска отговорност и автокаско са към ЗАД Алианц България. Автомобилът се предоставя след подписване на Договор за наем. Неразделна част от договора е ППП /Приемо-предавателен протокол/.

 

 

 

 

Цени

Обявените цени са крайни, с включен ДДС, за 24 часов наем на автомобила без ограничение на изминатият пробег. При връщане на автомобила със закъснение, без предварителна уговорка се дължи обезщетение. Удължаването на наемът е възможен не по-късно от 7 дни от първоначалната дата на връщане на автомобилът. Това може да стане и по телефона, като Наемателя се задължава да го потвърди по-късно чрез e-mail. Невръщнето на автомобила 24 часа след изтичане на уговоренит срок, се счита за присвояване и Наемодателя уведомява компетентните органи. В цената влизат застраховките на наетия автомобил: "Гражданска отговорност", "Пълно автокаско", винетка, пълномощно за управление в РБългария. Излизането на автомобила извън пределите на РБългария става след изричното съгласие на Наемодателя. При сключване на договор за наем, Наемателя внася депозит съгласно ценовата листа. Депозитът се възстановява на Наемателя в момента на връщане на автомобила, при спазени условията по договора. При ползване на автомобила извън пределите на РБ, депозитът е в двоен размер. Депозитът и пълната сума за наем се плащат или трябва да са преведени по сметката на Наемодателя в момента на наемане на автомобила. След предварителна договорка, доставката на автомобил под наем в рамките на град София е безплатна.


 

 

 

Изисквания към водача  

Водача на автомобила трябва да има навършени 22 години, стаж от поне две календарни години като шофьор, да притежава редовни лични документи – лична карта и свидетелство за правоуправление.